Från Stockholm

Tag E18 mot Norrtälje, alternativt tag E4 till avfart 173 (Häggvik) och Norrortsleden (väg 265) och anslut till E18 mot Norrtälje vid Rosenkälla (var uppmärksam på skyltningen, 180º sväng i rondellen). Tag av från E18 vid Brottby (avfart 188). Sväng höger och åk gamla Norrtäljevägen ca 3 km. Sväng höger vid skylt Rumsättra. Efter ca 2 km sväng åter till höger vid skylt Rumsättra. Efter ca 9 km smal och krokig väg till Rumsättra by, fortsätt ca 300 meter och sväng vänster vid skylt Norrgården.